Dlaczego Futura
 • Uprawnienia szkoły publicznej
 • Czesne od 0 zł
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Materiały z zajęć on-line
 • Najnowsze na rynku zawody i specjalności
 • Kilkadziesiąt nowych możliwości kształcenia
 • Darmowe zaświadczenia 
 • Zajęcia w centrum miasta
 • Nauczyciele z pasją
 • Praktyki zawodowe w renomowanych firmach
 • Cafe internet za darmo
 • Darmowy basen
 • Wejściówki do klubów, kin, teatrów
SZKOŁY POLICEALNE

Chcesz się rozwijać i zdobyć wymarzony zawód?

Wyselekcjonowaliśmy dla Ciebie najlepsze zawody dopasowane do potrzeb rynku pracy.
Wybierz kierunek, który Cię zainteresuje.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Specjalność Administracja Publiczna przygotowuje do pracy na stanowiskach analitycznych, operacyjnych, menadżerskich związanych z efektywnym zarządzaniem instytucjami publicznymi. Słuchacze poznają wiedzę z zakresu struktury i kompetencji administracji publicznej, technik negocjacji i przywództwa, zdobywają umiejętność analizowania mechanizmów polityki, zastosowania komunikacji interpersonalnej, znajomość i  zastosowania technik negocjacji i przywództwa, umiejętność interpretacji zjawisk społecznych, pracy w zespole i zarządzania zespołem, umiejętność interpretacji zjawisk społecznych oraz znajomość zasad organizacji i zarządzania w podmiotach gospodarczych .
Nauka w Studium Zawodowym dla Dorosłych na kierunku Administracja Publiczna  trwa 1 rok, 2 semestry i odbywa się w formie zaocznej.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
RACHUNKOWOŚĆ
PRAWO
SAMORZĄD TERYTORIALNY
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
FINANSE
MARKETING
PODSTAWY MIKROEKONOMII I MAKROEKONOMII
PODSTAWY PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
Nazwa zawodu Specjalista administracji publicznej i symbol zawodu 2437901  są zgodne z Polską Klasyfikacją Zawodów i Specjalności.
Copyright © FUTURA EDUKACJA. Wszelkie prawa zastrzeżone