Zapisz się już teraz!

zapisy on-line

Do końca tygodnia na wybranych kierunkach CZESNE 0 zł bez wpisowego, skorzystaj z promocji już teraz zapisz się on-line!  . Przypominamy o promocji ZBIERAJ ZNAJOMYCH I ODBIERAJ NAGRODY. Za każdą poleconą osobę odbierasz cenną nagrodę.

 

 

Dlaczego Futura
 • Uprawnienia szkoły publicznej
 • Czesne od 0 zł
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Materiały z zajęć on-line
 • Najnowsze na rynku zawody i specjalności
 • Kilkadziesiąt nowych możliwości kształcenia
 • Darmowe zaświadczenia 
 • Zajęcia w centrum miasta
 • Nauczyciele z pasją
 • Praktyki zawodowe w renomowanych firmach
 • Cafe internet za darmo
 • Darmowy basen
 • Wejściówki do klubów, kin, teatrów

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Specjalność Administracja Publiczna przygotowuje do pracy na stanowiskach analitycznych, operacyjnych, menadżerskich związanych z efektywnym zarządzaniem instytucjami publicznymi. Słuchacze poznają wiedzę z zakresu struktury i kompetencji administracji publicznej, technik negocjacji i przywództwa, zdobywają umiejętność analizowania mechanizmów polityki, zastosowania komunikacji interpersonalnej, znajomość i  zastosowania technik negocjacji i przywództwa, umiejętność interpretacji zjawisk społecznych, pracy w zespole i zarządzania zespołem, umiejętność interpretacji zjawisk społecznych oraz znajomość zasad organizacji i zarządzania w podmiotach gospodarczych .
Nauka w Studium Zawodowym dla Dorosłych na kierunku Administracja Publiczna  trwa 1 rok, 2 semestry i odbywa się w formie zaocznej.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
RACHUNKOWOŚĆ
PRAWO
SAMORZĄD TERYTORIALNY
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
FINANSE
MARKETING
PODSTAWY MIKROEKONOMII I MAKROEKONOMII
PODSTAWY PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
Nazwa zawodu Specjalista administracji publicznej i symbol zawodu 2437901  są zgodne z Polską Klasyfikacją Zawodów i Specjalności.
Copyright © FUTURA EDUKACJA. Wszelkie prawa zastrzeżone