Zapisz się już teraz!

zapisy on-line

Do końca tygodnia na wybranych kierunkach CZESNE 0 zł bez wpisowego, skorzystaj z promocji już teraz zapisz się on-line!  . Przypominamy o promocji ZBIERAJ ZNAJOMYCH I ODBIERAJ NAGRODY. Za każdą poleconą osobę odbierasz cenną nagrodę.

 

 

Dlaczego Futura
  • Uprawnienia szkoły publicznej
  • Czesne od 0 zł
  • Wysoka jakość kształcenia
  • Materiały z zajęć on-line
  • Najnowsze na rynku zawody i specjalności
  • Kilkadziesiąt nowych możliwości kształcenia
  • Darmowe zaświadczenia 
  • Zajęcia w centrum miasta
  • Nauczyciele z pasją
  • Praktyki zawodowe w renomowanych firmach
  • Cafe internet za darmo
  • Darmowy basen
  • Wejściówki do klubów, kin, teatrów

Zawód Technik Elektryk  podzielono na 3 kwalifikacje (specjalności):

  • K1 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  • K2 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
  • K3 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Osoba zainteresowana nauką na tym kierunku może zapisać się na jeden poziom i uzyskać zaświadczenie o posiadaniu tej kwalifikacji lub skończyć wszystkie poziomy i uzyskać  tytuł technika elektryka.

Mając ukończone kwalifikacje w tym zawodzie można montować instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne; diagnozować stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizować uszkodzenia oraz wykonywać naprawy; dobierać zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn; organizować i wykonywać prace w: zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.

Copyright © FUTURA EDUKACJA. Wszelkie prawa zastrzeżone