Dlaczego Futura
 • Uprawnienia szkoły publicznej
 • Czesne od 0 zł
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Materiały z zajęć on-line
 • Najnowsze na rynku zawody i specjalności
 • Kilkadziesiąt nowych możliwości kształcenia
 • Darmowe zaświadczenia 
 • Zajęcia w centrum miasta
 • Nauczyciele z pasją
 • Praktyki zawodowe w renomowanych firmach
 • Cafe internet za darmo
 • Darmowy basen
 • Wejściówki do klubów, kin, teatrów
SZKOŁY POLICEALNE

Chcesz się rozwijać i zdobyć wymarzony zawód?

Wyselekcjonowaliśmy dla Ciebie najlepsze zawody dopasowane do potrzeb rynku pracy.
Wybierz kierunek, który Cię zainteresuje.

Zawód Technik Elektryk  podzielono na 3 kwalifikacje (specjalności):

 • K1 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • K2 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • K3 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Osoba zainteresowana nauką na tym kierunku może zapisać się na jeden poziom i uzyskać zaświadczenie o posiadaniu tej kwalifikacji lub skończyć wszystkie poziomy i uzyskać  tytuł technika elektryka.

Mając ukończone kwalifikacje w tym zawodzie można montować instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne; diagnozować stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizować uszkodzenia oraz wykonywać naprawy; dobierać zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn; organizować i wykonywać prace w: zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.

Copyright © FUTURA EDUKACJA. Wszelkie prawa zastrzeżone