Dlaczego Futura
 • Uprawnienia szkoły publicznej
 • Czesne od 0 zł
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Materiały z zajęć on-line
 • Najnowsze na rynku zawody i specjalności
 • Kilkadziesiąt nowych możliwości kształcenia
 • Darmowe zaświadczenia 
 • Zajęcia w centrum miasta
 • Nauczyciele z pasją
 • Praktyki zawodowe w renomowanych firmach
 • Cafe internet za darmo
 • Darmowy basen
 • Wejściówki do klubów, kin, teatrów
SZKOŁY POLICEALNE

Chcesz się rozwijać i zdobyć wymarzony zawód?

Wyselekcjonowaliśmy dla Ciebie najlepsze zawody dopasowane do potrzeb rynku pracy.
Wybierz kierunek, który Cię zainteresuje.

Opiekun w domu pomocy społecznej udziela pomocy oraz świadczy usługi opiekuńczo-wspierające osobom
samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej.

Pracę znajdziesz w domach pomocy społecznej, placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, placówkach dziennego pobytu, hospicjach, szpitalach dla przewlekle chorych, mieszkaniach podopiecznych, domach samotnych matek, domach noclegowych.


Pobierz szkolny plan nauczania


Tytuł uzuskany po zakończeniu nauki: asystent osoby niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 2 lata - 4 semestry

Tryb zajęć: zaoczny


Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie

 • 3 zdjęcia

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki


Zarezerwuj miejsce on-line, wyślij SMS z hasłem FUTURA na nr 4777 (koszt 0 zł) lub przyjdź do Biura Szkoły i Rekrutacji. Decyduje kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc ograniczona!


Rejestracja ON-LINE

Copyright © FUTURA EDUKACJA. Wszelkie prawa zastrzeżone